Hosťovanie Denilsona

Predstavitelia Sau Paula by sa mali v krátkej dobe stretnúť so zástupcami Arsenalu, aby prejednali predĺženie hosťovania Denilsona o ďalších šesť mesiacov. Arsenal by radšej hráča predal.