Welbeck a Wilshere – návrat

AW potvrdil oddálení návratu Danny Welbecka – nejdříve v únoru. Wilshere konec ledna.