Arsenal zverejnil finančné výsledky za minulý rok

V skratke najdôležitejšie čísla z údajov o finančných výsledkov Arsenalu za uplynulý finančný rok končiaci 31.5.2012.

Výnosy celej skupiny klesli na 243 mil. Ł (2011 – 255.7 mil. Ł). Zníženie výnosov ide na vrub nižším výnosom z oblasti nehnuteľností.

Výnosy z futbalu činili 235.3 mil. Ł, čo je nárast z 225.4 mil. Ł v roku 2011. Najviac sa na tom podieľali zvýšené príjmy z komercie (5.6 mil. Ł nárast).

Prevádzkový zisk (pred mimoriadnymi výdavkami, odpismi a obchodmi s hráčmi) v oblasti futbalu bol 32.3 mil. Ł (oproti 45.8 mil. Ł), keď zvyšujúce sa výnosy išli na zvýšené mzdy hráčov.

Zisk z predaja hráčov činil 26 mil. Ł (2011 – strata 14.6 mil. Ł), hlavne v dôsledku predaja Cesca Fabregasa a Samira Nasriho.

Nízke výnosy z divízie nehnuteľností 2.2 mil. zisk (oproti 12.6 mil. Ł v roku 2011), hlavne kvôli ukončeniu projektu na Highbury.

Zisk celej skupiny dosiahol 36.6 mil. Ł pred zdanením (2011 – 14.8 mil. Ł)

Hotovosť a účty v bankách obsahujú 153.6 mil. Ł (2011 – 160.2 mil. Ł), pričom čistý dlh skupiny zostal stabilný 98.9 mil. Ł (2011 – 97.8 mil. Ł).

Mzdy hráčov sa zvýšili na 143.4 mil. Ł (2011 – 124.4 mil. Ł). Mzdy tak predstavujú 60.9% výnosov (2011 – 55.2%).

Celú správu si môžete prečítať na oficiálnej stránke klubu.

/arsenal.com/