Boateng na hostování

Devátenácti letý obránce Arsenalu Daniel Boateng byl poslán na hostování do Oxford United.