Doplnění k objednávce o lístky na domácí zápasy AFC

 

Změna v pravidlech ohledně přidělení lístků na domácí zápasy AFC.

S odchodem Jill a nástupem Marka Brindleho, bude AFC vyžadovat splnění všech podmínek pro přidělování lístků, mezi které, mimo jiné, patří, aby každý zájemce o lístek byl v době podání žádosti plnohodnotným členem SC. Jména žadatelů se v době podání žádosti píšou do objednávky extranetu AFC.

Z tohoto důvodu upravujeme pravidlo číslo 1 a 2 o přidělení lístků na domácí zápasy Arsenal.

Všichni žadatelé musí být v době podání žádosti členy SC.

 Pokud se na výjezd chystáte ve více lidech, můžete zažádat o více lístků, ale do poznámek žádanky dopíšete všechny účastníky výjezdu + jejich ID číslo. Všichni budou členy SC a budou mít zaplacený členský příspěvek na sezónu 2014/15. Jinak bude žádanka považovaná za neplatnou.

Členové, kteří si už objednali lístky na domácí zápasy, musí svou žádanku doplnit. Jinak budeme nuceni jejich objednávku stornovat.

Hans a DAN