Pracovní povolení pro fotbalisty v UK

 

Protože se u našich mladých hráčů přicházejících ze zemí mimo EU často jako důvod odchodu na hostování objevuje informace, že neobdrželi pracovní povolení v UK, zkusím trošku přiblížit, jak jsou tato povolení udělována. Následující řádky jsou výtahem z různých článků a také oficiálních dokumentů britské administrativy. Uvítám případná upřesnění či opravy.

V roce 1999 vydal Home Office (obdoba našeho ministerstva vnitra, v jeho kompetenci je imigrace, vnitřní bezpečnost a pořádek) nařízení, kterým reagoval na příliv mladých a levných hráčů ze zámoří, kteří dostávali místo na úkor britských mladíků. Jeho cílem bylo zpřísnit podmínky pro vydávání pracovních povolení těmto hráčům.

Toto nařízení se, v souladu s právem EU, dotýká hráčů, kteří přicházejí ze zemí mimo EU a zároveň nedisponují pasem některého členského státu. Často ho je možné obejít pomocí dvojího občanství – tedy mimo občanství své rodné země někteří hráči disponují i pasem země EU na základě občanství rodičů či prarodičů (nejčastěji to bývá pas Francie, Španělska, Portugalska či Itálie).

Hráči, kteří podmínku obejít dvojím občanstvím nemohou, musí být reprezentanty své země nebo být význačným přínosem pro ostrovní fotbal.

Jak se tyto podmínky uplatňují v praxi? Podívejme se nejprve na podmínku reprezentace.

Hráč, který žádá o pracovní povolení v Británii, musí splňovat následující:

–  za poslední dva roky (počítáno k datu podání žádosti) musel odehrát (nejen být nominován) nejméně 75% soutěžních utkání za A-tým své vlasti, ke kterým mohl nastoupit

–  reprezentace jeho rodné země musí být v průměru nejhůře na 70.místě v žebříčku FIFA v období posledních dvou let (opět se vychází z data podání žádosti)

Za soutěžní utkání se v tomto případě považují zápasy těchto soutěží:

– Mistrovství světa a jeho kvalifikace

– turnaje jednotlivých fotbalových asociací jako jsou například (názvy uvádím v anglickém originále):

o   The FIFA Confederations Cup;

o   Tthe UEFA European Championships and Qualifiers;

o   The African Cup of Nations and Qualifiers;

o   The Asia Nations Cup and Qualifiers;

o   The CONCACAF Gold Cup;

o   The CONCACAF The Copa Caribe;

o   The CONMEBOL Copa America;

o   The OFC Nations Cup and

o   The UNCAF Nations Cup

Za hráče tyto údaje v písemné podobě předkládá klub, doloží jeho reprezentační starty za uvedené období a zvýrazní zápasy vyhovující daným kritériím. Potvrzují se potom na základě údajů od příslušné domácí fotbalové asociace daného hráče.

Věta „ke kterým mohl nastoupit“ se vztahuje na situace, kdy byl hráč zraněný nebo suspendovaný, příslušné zápasy se „nepočítají“. Hráč, který je veden jako zraněný, nesmí být k zápasu nominován (tj. pokud je mezi náhradníky, zápas se počítá, i když nenastoupí).

V oficiálním žebříčku FIFA je nyní přes 200 států, je vydáván vždy jednou měsíčně, zpravidla ve středu. Týmy, které se pravidelně umísťují do 70.místa, jsou z pohledu tohoto řízení  považovány za fotbalově „vyspělé“ a disponující hráči na patřičné úrovni. Pro potřeby řízení se používá průměrování za poslední dva roky

Pokud hráč splní všechny uvedené podmínky, je mu vydáno pracovní potvrzení na dobu, na kterou je uzavřena smlouva s klubem, nejdéle však na 5 let.

Pokud hráč výše uvedené podmínky nesplní, je možné předložit žádost nezávislé komisi, která zvažuje hráčovy kvality a zkušenosti. Tato komise se zpravidla skládá ze zástupců příslušných fotbalových orgánů a tří nezávislých expertů.

Tato komise posuzuje dvě hlediska:

–          zda je hráč na skutečně vysoké úrovni

–          zda hráč může významně přispět k rozvoji hry ve Spojeném království

Komise učiní doporučení, které je potom předáno rozhodnému orgánu. Ke každému hráči je možné pouze jedno posouzení, v případě zamítnutí je možné žádat o nové jednání až v následující sezóně. Pro potřeby tohoto řízení se za sezónu považuje období od 1.června do 31.května následujícího roku.

Rozhodným orgánem pro tato jednání je UK Border Agency, která je součástí Home Office.

 

/různé zdroje/