Aršavin vypověděl spolupráci s agentem

AA23 se rozhodl razantně vyřešit své problémy s agentem. V posledních týdnech se objevily spekulace v bulvárním tisku, že Andrej je nespokojený s prací Dennise Lachtera. Důvodem byla „překvapení“ skrytá ve smlouvě AA23 s Arsenalem. Samotnou finalizaci kontraktu v lednu 2009 byl pověřen Dennis a zřejmě upřednostnil výhradně své finanční zájmy.

AA23 byl především velice rozčarovaný z faktu, že nebyl informován o změně daňové zátěže pro vysoce příjmové skupiny, která se ze 40% zvýšila na 50%. Aršavin uvedl, že bylo povinností agenta o této změně informovat a případně ji zapracovat do smlouvy.

„Nedávno jsem zaslal panu Lachterovi dopis, ve kterém jsem mu sdělil, že od tohoto momentu se budu zastupovat sám. Toto rozhodnutí nemá nic společného s mojí smlouvou s Arsenalem. Naopak, jsem Dennisovi velice vděčný za jeho přínos k uzavření této smlouvy“, uvedl AA23.

„Za situace, kdy pan Lachter je stále v Izraeli, jsem pochopil, že je jednodušší starat se sám o své věci, než se trápit s komunikací“, potvrdil náš kanonýr.

Dennis spolupracoval s AA23 skoro rok. Informace o ukončení spolupráce byla potvrzena i na oficiálních stránkách Aršavina.

Zdroj : arshavin. eu, ostrovní bulvár