Arsenal Holdings plc : finanční zpráva

 

Klub na svých internetových stránkách zveřejnil finanční zprávu za minulé účetní období, tedy ke dni 31.5.2010.

 

Obchod s nemovitostmi přinesl značné snížení dluhu klubu.


  • Dokončení prodeje 362 apartmánů na Highbury Square ( v roce 2009 – 208 apartmánů ) a sociálních bytů na Queensland Road vygenerovalo zisky ve výši Ł156,9 miliónů ( v roce 2009 to bylo Ł88,3 miliónů ). Tento obchod umožnil splacení bankovních závazků ve výši Ł129,6 miliónů.
  • Divize nemovitostí je nyní bez dluhu a generuje zisky pro Holding. Celkový dluh Holdingu je nyní snížený na částku Ł135,6 miliónů ( v roce 2009 byl dluh Ł297,7 miliónů ) a to k datu účetní závěrky.
  • Obrat Holdingu se zvýšil na celkovou částku Ł379,9 miliónů ( v roce 2009 to bylo Ł313,3 miliónů ), což bylo podpořeno příjmy z prodeje vlastních nemovitostí.
  • Provozní zisk ( před odpisy a bez obchodování s hráči ) činil ve fotbalové divizi Ł56,8 miliónů  ( v roce 2009 to bylo Ł62,7 miliónů ), po zvýšení mzdových nákladů.
  • Provozní zisk v divizi nemovitostí dosáhl Ł15,2 milióny ( v roce 2009 to bylo Ł7,8 miliónů ), což odrazilo prodejní činnost na Highbury Square.
  • Obchodování s hráči přineslo zisk Ł13,6 miliónů ( v roce 2009 to bylo Ł2,9 miliónů ).
  • Zisk Holdingu před zdaněním dosáhl Ł56 miliónů ( v roce 2009 to bylo Ł45,5 miliónů ) a zisk po zdanění Ł61 miliónů ( v roce 2009 to bylo Ł35,2 miliónů ).

 

 

K finanční zprávě se vyjádřil prezident klubu Peter Hill-Wood.

 

„Nejvíce uspokojujícím aspektem těchto výsledků je to, že výnosy z prodeje nemovitostí, především pak Highbury Square, dovolilo splatit Ł130 miliónů z bankovních úvěrů a podstatně snížit celkový čistý dluh Holdingu. Nyní máme divizi nemovitostí bez závazků a ta může akumulovat během několika dalších let hotovost z prodeje dalších nemovitostí na Hihgbury Square“.

 


Výkonný ředitel Ivan Gazidis ke zprávě řekl :

 

„V konkurenčním prostředí je o to víc obtížnější uspět a zůstat nečinně stát a dívat se nikdy nebyla volba klubu. Je důležité pokračovat ve vývoji robustního a pulsujícího obchodu, který je schopen produkovat úspěchy. Všichni jsme během minulého roku udělali velký pokrok a já jsem nadšený z možností, které před námi leží.“

 

 

Kompletní finanční zpráva je ZDE

 

 

 

 

/arsenal.com/