Finanční výsledky klubu 2020/21

Arsenal Holdings Limited nyní zveřejnila svou konsolidovanou účetní uzávěrku za rok končící 31. května 2021. Ztráta za rok po zdanění činila 107,3 milionů liber (2020 – ztráta 47,8 milionů liber).

Výsledky za rozpočtový rok byly podstatně ovlivněny pandemií koronaviru, která způsobila, že většina zápasů pro sezónu 2020/21 se hrála za zavřenými dveřmi. Za zápasy hrané za zavřenými dveřmi došlo k úplné ztrátě příjmů ze vstupného (a jiných zápasů). Ztráta před zdaněním ve výši 85 milionů liber (2020 – 35 milionů liver) se připisuje kvůli dopadům COVID-19.

Výsledky za daný rok lze rozdělit na tyto klíčové složky:

Příjmy z fotbalu pro tento rok činily 327,6 milionů liber (2020 – 343,5 milionů). Navzdory odehrání 31 domácích zápasů (23 zápasů Premier League, včetně čtyř odložených v důsledku suspendace v sezóně 2019/20, šesti zápasů Evropské ligy UEFA a dvou domácích pohárových odvet) se hrály pouze dva z těchto zápasů s fanoušky. V důsledku toho se příjmy z matchday snížily přibližně o 75 milionů liber na 3,8 milionů liber. Příjmy z vysílání se však zvýšily na 184,4 milionů liber (2020 – 118,9 milionů liber), což odráží rozdělení související s ukončením sezóny 2019/20 a postupem klubu do semifinále Evropské ligy (ve srovnání s ukončením v round 32 v předchozí sezóně). Obchodní příjmy se mírně snížily na 136,4 milionů liber (2020 – 142,3 milionů liber), zejména v důsledku faktorů souvisejících s pandemií.

Celkové mzdové náklady skončily na 244,4 milionu liber (2020 – 234,5 milionu liber), přičemž základní růst mezd hráčů byl kompenzován úspornými opatřeními v reakci na COVID-19, včetně programu snižování mezd dohodnutého s hráči prvního týmu. Klubu vznikly mimořádné náklady ve výši 6,7 milionu liber v souvislosti s opatřeními na restrukturalizaci zaměstnanců přijatými v reakci na dopady COVID-19.

Celkový zisk z prodeje hráčů činil 11,8 milionu liber (2020 – 60,1 milionu liber) a hostování hráčů činily 3,1 milionu liber (2020 – 3,5 milionu liber). Zisky z obchodování s hráči mají i nadále významný dopad na celkovou ziskovost a schopnost klubu dosáhnout zisku v období 2020/21 a mohla být nepříznivě ovlivněna tržními podmínkami se sníženou celkovou likviditou, jelikož rozpočty klubů na akvizice byly ovlivněny finančními tlaky pandemie. Průměrný roční zisk z prodeje hráčů za posledních pět let, včetně období 2020/21, činil 42,2 milionu liber.

Čisté finanční náklady ve výši 39,8 milionu liber (2020 – 13,6 milionu liber) byly ovlivněny jednorázovými mimořádnými náklady ve výši 32,2 milionu liber souvisejícími se splacením dluhopisů skupiny na financování stadionu a jejich refinancováním prostřednictvím úvěru poskytnutého konečnou mateřskou společností skupiny KSE UK Inc. Refinancování bylo přímým důsledkem pandemie, protože významné prvky dohod o finančních dluhopisech na stadionech byly spojeny s příjmy z brány.

Po doplnění registrací hráčů s náklady 114,8 milionu liber a amortizačních poplatků byla účetní hodnota nehmotného dlouhodobého majetku (registrace hráčů) snížena na 294,2 milionu liber (2020 – 303,5 milionu liber).

Hotovost na konci roku výrazně ovlivnil COVID-19 a zpoždění běžného procesu obnovy permanentek s konečným zůstatkem 18,8 milionu liber (2020 – 110,0 milionu liber).

Významné financování poskytla konečná mateřská společnost, KSE UK Inc., kterou zcela vlastní rozhodující kontrolní strana, pan E. S. Kroenke. V průběhu roku poskytla společnost KSE UK Inc. finanční prostředky na refinancování dluhopisů na financování stadionu a na potřeby provozního kapitálu. Finanční výzva zůstává značná, ale klub má i nadále neochvějnou podporu a závazek svého vlastnictví, Kroenke Sports & Entertainment.

/arsenal.com/