Historie Znaku

V roku 1888, dva roky po tom ako vznikol oficiálne klub Arsenal FC vznikol prvý klubový erb (1). Do značnej miery bol založený armádou Borough of Woolwich. Klub prijal emblém Borough v roku 1913 a dovtedy hrával na Plumstead Common; Sportsman Ground; Manor Ground; Invicta Ground a znovu Manor Ground. Potom sa presťahovali do Londýna na Highbury.

Originálny znak obsahovať tri stĺporadia, na ktorých boli komíny, aktuálny predchodcovia kanónov. Tieto kanóny patrili armádnemu zboru Royal Artillery Regiment- ARSENAL. Počas tých rokov prechádzali znaky AFC rôznymi zmenami  

Z týchto znakov sa vychádzalo.
Nasledovný pohyb klub AFC na Highbury v 1913 trvalo dlho ale v roku 1922/23 na zápas proti Burnely, sa predstavil nový znak (2), ktorý už pripomínal delo (kanón) a vedenie Royal Arsenal of Woolwich boli na neho veľmi pyšný.

Po zvislých kanónoch a kanónom otočeným na pravú stranu sa v roku 1925/26 kanón otočil o 180 stupňov a zmenšila sa jeho šírka. Ukazujúc na západ bol dlho používaný dlho bez zmeny (3).

 Tento užší symbol dela bol odvodený z erbu Royal Arsenal Gatehouse vo Woolwich (4).
Kanón (delo) sa stalo oficiálnym znakom na 17 sezón. Nakoniec sa v roku 1949 základný symbol zmenil podľa Victorie Concordie Crescit a začal sa formovať do súčastnej podoby.
Znak VCC* (5) sa ako prvý kráť ukázal v novom štýlovom magazíne a v programe sezóny 1949/50.V tomto znaku bolo vidieť hierarchiu a vo fanúšikoch AFC to vyvolávalo väčšie nadšenie ako z predchádzajúceho znaku.

*Victoria concordia crescit- v preklade z latinčiny to znamená (Víťazstvá rastú v súlade s harmóniou)

O dve sezóny neskôr uviedol ďalší nový znak klubu tento krát bol znak červený na rozdiel od prechádzajúceho, ktorý bol biely. Nový symbol predstavoval AFC v gotickom štýle a bol na ňom na západ otočený kanón.

Po roku 1953 zostal znak nezmenení (6) a do sezóny 2001/02 nastúpil AFC do súťaže s znakom (7), ktorý bol oproti starému vynovený o žltú farbu.

Avšak vznikol zatiaľ posledný znak (8) v roku 2002. Tento znak slúži klubu a až dodnes. Znak už klub používa skoro 4 roky. Ale naskytá sa otázka nový štadión, finále LM, a ďalšie úspechy by mohli viesť k novej motivácii či vzniku nového znaku…:)