Info pro členy SC: Členský příspěvek 2018/2019

Informace k fungování SC pro sezónu 2018/2019

Na úvod bych chtěl poděkovat všem 320 členům, kteří se v právě skončené sezóně stali členy našeho Czech & Slovak Arsenal FC Supporters Clubu. Doufám, že i v příštích sezonách své členství prodloužíte.

 Členský příspěvek:

Od 9.7.2018 můžete opět posílat na naše bankovní konto členské příspěvky a tím prodloužit své členství v SC. Výše členského příspěvku zůstává stejná. Pro ČR 200 kč/ pro Slovensko 8 euro.

Pro připomenutí čísla našich bankovních kont:

Čísla účtů SC:
670100-2207888595/6210 pro Česko
520700-4203814563/ 8360     tvar účtu IBAN : SK07 8360 5207 0042 0381 4563  pro Slovensko

Platba musí být opatřena variabilním symbolem ve tvaru 11XXXX, kde XXXX = registrační číslo člena v SC.

Každou platbu potvrdím emailem a zapsáním do aktualizovaného seznamu členů pro sezónu 2018/2019. V novým podmínkách Arsenalu ohledně oficiálních Supporters Clubu se musí  každý člen registrovat i v extranetu AFC. Po zaplacení členského příspěvku dostanete bližší informace, jak se zaregistrovat. Členové, kteří tak učinili v minulé sezóně, novou registraci do extranetu AFC nebudou muset dělat.

Upozornění: Bez této registrace nebudete moct žádat o lístky !!!

Jako tomu bylo v předchozích sezónách, aktivní členové redakce gunners.cz budou mít členství, jako ocenění jejich práce, v příští sezóně zdarma.

za vedení Czech & Slovak Arsenal FC Supporters Club

DAN