Info pro členy SC: Lístky do Frankfurtu !!!!

Zájemci o lístky na tento venkovní zápas

19. září 2019 18.55 hod. Frankfurt Arena

Podmínky (přečtěte si je opravdu pozorně):

– Žadatel o lístek je 03.09.2019  členem SC a je zapsán v seznamu členů ( u slovenských kamarádu je na posledním vypisu). Pokud není nebo nezaplatil členský příspěvek nemá cenu, aby o lístky žádal. Nebude mu přidělen !!!!!

– Objednávku posílejte na oficiální žádance  !!!!!!!!

– Jeden člen SC si může objednat pouze jeden lístek !!!! Nebudu reagovat na žádanky typu objednávám si 4 lístky, já jsem člen a další tři lidi určitě zaregistruji…..

– Kdo nezaplatí lístek předem, tzn. peníze nebudou ve stanovené datum na účtu SC, tak lístek nedostane a bude nabídnut dalším členům SC

– Doprava do Frankfurtu je vlastní.

– Nejen doprava, ale i pobyt, případné ubytování v Dortmundu je ve vlastní režii

– Člen SC pošle žádanku na klubový email do pondělí 05.9.2019  20.00 hod.!!!! Na pozdější žádanky nebudu reagovat !!!!!

 – Poslaná žádanka ještě není jistota, že lístky dostanete. Uvidíme, kolik nám jich AFC přidělí. Podle počtu přidělených lístků na domácí zápasy na ES, bych příliš nedoufal, že dostaneme plný počet.

– Pokud nedostaneme požadovaný počet lístků, přidělené lístky rozdělí DAN.

– Přesnou cenu lístku budeme znát až po oznámení od AFC.

Případné dotazy zodpovím na klubovém emailu.

DAN