Klub vysvetlil, čo znamená 25 % ochranný podiel

Prinášam Vám malé nahliadnutie do ekonomiky Klubu.

V médiách sa objavilo mnoho článkov ohľadne Red& White Holdings a o pokusoch o získanie klubových akcií, ktorých hodnota by potencionálne presahovala celkových 25 % z plného počtu akcií klubu.


Klub si myslí, že by bolo nápomocné ak by sme všetci precízne pochopili, čo by znamenal 25 % akcionár pre Arsenal.

 

Po prvé a najdôležitejšie. 25 % podiel v rukách akéhokoľvek súčasného akcionára by v súčasnosti nemal žiadny dopad na chod klubu, na predávanie a kupovanie hráčov a samotné kontrakty hráčov, ani na súčasné sponzorské zmluvy.

 

Bolo niekoľko dôležitých rozhodnutí, ktoré mali dopad na biznis a bolo potrebné, aby boli odsúhlasené. Tieto rozhodnutia sú v bežných podnikoch, akým je aj Arsenal, bežné a sú známe aj ako Obvyklé rozhodnutia o chode klubu a patria k nim napríklad: rozdeľovanie dividend(podiely zo zisku akcionárom) alebo vymenovávanie nových riaditeľov klubu.

 

Samozrejme k chodu Klubu patrí aj niekoľko neobvyklých rozhodnutí a to konkrétne dohoda 75 % akcionárov. Takisto sú tieto rozhodnutia známe pod názvom Špeciálne rozhodnutia a súvisia najčastejšie s likvidáciou podniku, alebo pri zmene názvu.

 

V histórii Arsenalu boli iba dve príležitosti, v ktorých sa použili tieto Špeciálne rozhodnutia ohľadne akcionárov klubu. Tieto obidve rozhodnutia boli ovplyvnené financovaním výstavby nového štadióna.

 

Z toho vyplýva, že 25% akcionár nebude mať žiadny materiálny vplyv na samotný Klub v dennodennom chode udalostí.

 

Klub môže taktiež potvrdiť detaily „lockdownu“ t.j. dohody so Správnou Radou klubu.

 

Na poslednej schôdzi generálneho manažmentu klubu v Októbri sa všetci dlhodobí akcionári dohodli na posilnení svojich pozícií v klube a tzv. zákaze predaja svojich podielov.

 

V dohode sa členovia predstavenstva zhodli na tom, že do 18. Apríla 2009 neprejavia žiaden záujem o prevzatie klubu a že nepredajú svoje podiely v klube. Môžu tak spraviť iba v prípade predaja resp. prevedenia akcií na blízku rodinu. Táto dohoda bola na októbrovom zasadnutí predĺžená a jej platnosť je do 18. Októbra 2012.

 

/Arsenal.com/

 

{mos_fb_discuss:5}