Příjem z vysílacích práv

V uplynulé sezóně získal Arsenal více než 57 miliónů Liber prodejem vysílacích práv.