Vytvořte logo pro Hodnocení Hráčů! – UPDATE

Update!

Návrhů byla celá řada a řada velmi pěkných, ale už prosím nevytvářejte nové výtvory.

Zítra bude logo k vidění v HH, ale nemusí to znamenat, že Váš návrh nebyl vybrán, ještě se bude v redakci jednat, ovšem zítřejší logo už je dohodnuto.

Děkuju všem za účast!!!