Zasadnutie Generálneho manažmentu

Môžte si pozrieť fotky z daného zasadnutia. . . + AW dostal menší darček od klubu. .. Viac v článku . . .