Dotazy

Aktualizovaný seznam věcí,  které je třeba vědět a na které by se spousta lidí ráda zeptala.

Co je gunners.cz?

Jsou to www stránky oficiálního fanouškovského klubu fotbalového týmu Arsenal FC.

Registrace na gunners.cz
Registrovaní uživatelé stránek gunners.cz mohou psát k článkům komentáře, hlasovat, psát příspěvky do fora.

Registrace do Supporters Clubu (zkráceně SC)
Po zaplacení ročního členství se stáváte oficiálním členem SC Czech and Slovak Supporters Club Arsenal FC a můžete využívat všechny dostupné výhody.

Jak se stát redaktorem?
Kotaktujte nás na klubovém mailu – CSSupportersClubAFC@gmail.com.

Kodex uživatele stránek gunners.cz.

1. Gunners.cz je nejkvalitnější a nejlépe aktualizovaný web na českém a slovenském internetu o fotbalovém klubu Arsenal FC. Veškeré informace jsou zde poskytovány zdarma. Uživatelům je formou Čtenářských blogů a Čtenářského hodnocení hráčů poskytována možnost se na tvorbě webu podílet.

2. Web slouží fanouškům Arsenalu a členům či zájemcům o členství v Czech & Slovak Arsenal FC Supporters Clubu.

3. Smyslem diskuse přihlášených uživatelů na webu gunners.cz je svobodné vyjadřování a výměna názorů v v rámci tohoto kodexu. Uživatel nesmí při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno, zneužívat jejich duševní vlastnictví nebo zasahovat do jejich soukromí.

4. Uživatel nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, pokud by tyto informace mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob. Komentář uživatele by měl mít obsah, tedy něčím podložený a vysvětlený osobní názor, opřený případně o fakta či statistické údaje.

5. Uživatel nesmí porušovat zásady slušného chování jako je např. používání sprostých slov, pomlouvání, urážení, vyhrožování násilím, použití rasistických, xenofobních, národnostních a intolerantních urážek ve vztahu ke klubu, jeho hráčům i obecně. Nepřípustné je rovněž urážení nebo zesměšňování jiných uživatelů.

6. Uživatel nesmí v diskuzi porušovat platné zákony ČR nebo země, ve které se v momentu přidání příspěvku nachází.

7. Uživatel musí v případě citací uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož čerpal.

8. Uživatel nesmí používat ve svých textech obrázky nebo videa z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je uživatel povinen uvést zdroj, odkud obrázek nebo video pochází.

9. Příspěvky, které se nevztahují k tématu článku, dále spam a odkazy na jiné webové stránky, které slouží jako cílená reklama, budou bez upozornění odstraněny. Je zcela nepřípustné, aby pod zástěrkou diskuzního příspěvku uživatel propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli (včetně prodeje zboží s logem Arsenal FC). Totéž se týká politické reklamy. Uživatel taktéž nesmí v příspěvku propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v příspěvcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.

10. Příspěvek uživatele, který porušuje kodex, administrátoři nebo redaktoři s oprávněním bez upozornění znepřístupní čtenářské veřejnosti, v systému však příspěvek zůstane zachován. Uživatel musí tuto skutečnost respektovat a nesmí příspěvek zveřejňovat znovu. V případě opakovaného pokusu uživatele o zveřejnění znepřístupněného příspěvku bude uživateli zablokován účet.

11. Příspěvky mimo témata článku se mohou týkat jen Arsenalu FC nebo problematiky s Arsenalem spojené. Pro ostatní témata je nezbytné využít fórum na webu .

12. Přihlášením na web gunners.cz vyjadřuje uživatel souhlas s tímto kodexem a zavazuje se ho dodržovat. V případě porušení kodexu bude uživateli zablokován účet.

Kodex bude v průběhu času aktualizován na základě nově vzniklých potřeb, a proto doporučujeme jednou za čas si ho přečíst.

Redakce gunners.cz
CSSupportersClubAFC@gmail.com