Výroční zpráva a finanční výsledky klubu

Zdravím všechny čtenáře. Včera klub zveřejnil 42stránkový dokument s názvem „Annual Report and Financial Statements “. V následujících odstavcích jsem pro vás sepsal zajímavé body, které si myslím, že z tohoto dokumentu stojí za zmínku. Přeji pohodové čtení.

Jdeme na to:

Ředitelé představili svou zprávu za rok 2020 – končící 31.května 2021.

Hlavní činnost a strategie

Hlavní činností skupiny je profesionální fotbalový klub hrající Premier League. Skupina se taky zabývá řadou developerských projektů. Dlouhodobou strategií představenstva je pokračovat v rozvoji fotbalového klubu Arsenal, jako vůdčího klubu na domácí i světové scéně. Představenstvo se zavázalo k obchodnímu modelu, který investuje prostředky generované podnikem zpět do klubu s cílem dosáhnout vyšší úrovně úspěchu na hřišti s konečným cílem získat trofeje a s využitím tohoto úspěchu na hřišti zvýšit angažovanou celosvětovou fanouškovskou základnu klubu.

Dopad COVIDU-19

Výsledky za rozpočtový rok byly podstatně ovlivněny pandemií koronaviru a následným uzavřením a přerušením sezóny 2019/20. Pro období 2019/2020 se ztráty před zdaněním pohybují ve výši 35 milionů liber připadající na COVID-19 skládající se ze ztracených příjmů ze zápasů ve výši 14 milionů liber, odložených příjmů z vysílání ve výši 34 milionů liber do finančního roku 2020/21 a 6 milionů liber z jiných ztrát z komerčních příjmů a příjmů z vysílání, které jsou kompenzovány úsporami nákladů ve výši 19 milionů liber, včetně snížení mezd. Zápasy se nadále hrají bez účasti fanoušků, a proto funguje klub bez jednoho ze svých klíčových příjmů.

Od konce roku skupina refinancovala své dluhopisy na financování stadionu a provedla řadu opatření na snížení nákladů. Finanční výzva zůstává značná, ale klub má i nadále k dispozici možnosti vedle neochvějné podpory a závazku svého vlastnictví Kroenke Sports & Entertainment.

Výsledky za rok

Ztráta za rok po zdanění činila 47,8 milionu liber (2019 – 27,1 milionu liber).

Výsledek za daný rok lze rozdělit na následující klíčové složky:

Příjmy za rok byly 343,5 milionu liber (2019 – 394,7 milionu liber). Výraznou změnou v příjmech byl nárůst z komerčních příjmů (ze 110,9 na 142,3 milionu liber), který byl způsoben novým partnerstvím se společností Adidas.

Mezi prodané hráče patřili Alex Iwobi do Evertonu, Krystian Bielik do Derby County. Mezi příchody patřili Nicolas Pépé, Kieran Tierney, William Saliba, Gabriel Martinelli, Pablo Mari a David Luiz.

Má se za to, že klíčová obchodní rizika a nejistoty jsou:

Dopad COVID-19 a peněžní toky s ním související / výkon a popularita prvního týmu / nábor a udržení klíčových zaměstnanců / pravidla a předpisy fotbalových orgánů / sjednávání smluv o vysílání a stanovení cen / sazby britského zdanění / obnovení klíčových dohod za podobných, nebo zlepšených podmínek.

Zisk skupiny je silně odvozen od výkonů v evropských soutěžích, Premier League a UEFA. Skupina se snaží udržet herní úspěch neustálými investicemi do rozvoje svého hráčského týmu a uzavírá pracovní smlouvy s každým ze svých klíčových zaměstnanců s cílem zajistit si jejich služby po dobu trvání smlouvy. Skupina však působí na vysoce konkurenčním trhu v domácí i evropské konkurenci a nelze zaručit udržení personálu.

Fanoušci

Fanoušci jsou naši životní mízou klubu a my jsme vděční za jejich neochvějnou, věrnou podporu ještě více, zatímco hrajeme za zavřenými dveřmi. Navzdory náročným okolnostem jsme odhodláni zachovat otevřenost umožnit fanouškům klást otázky a diskutovat o klíčových otázkách s naším výkonným ředitelem a dalšími vysokými představiteli klubu. Navíc udržujeme pravidelný kontakt s našimi podporovateli prostřednictvím našich členských programů a naší sítě.

Ředitelský report

„Ředitelé nedoporučují výplatu dividendy za rok. (2019 – 0 liber) Podepsáno jménem představenstva.“

Jednatelé společnosti, z nichž všichni působili po celý rok, pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeni níže:

E.S. Kroenke, J.W. Kroenke, TJ. Lewis (jmenován 18.června 2020), Lord Haris of Peckham

Kromě toho působil jako ředitel představenstva Sir Chips Keswick až do svého odchodu do důchodu 15.května 2020. K.J. Friar působil jako ředitel do svého odchodu do důchodu dne 31.srpna 2020. Poté, co odešel do důchodu, byl K.J. Friar jmenován čestným doživotním prezidentem, jako uznání jeho sedmdesátileté služby v klubu.

(od strany 26 je to spousta čísel, kde jsou podrobněji rozúčtovány jednotlivé segmenty společnosti)

/arsenal.com/